Patariame darbdaviams ir darbuotojams strateginiais ir kasdieniais su užimtumu susijusias klausimais.

Išsamų darbo teisės supratimą deriname su praktika skirtingose verslo srityse, konkrečiuose sandoriuose, ginčuose ar įmonių nemokumo atvejais. Šis unikalus patirties derinys leidžia mums naviguoti sudėtingame Jūsų įmonės teisinių aspektų žemėlapyje.

Padėsime Jums su darbo teisės auditu, santykių nutraukimu ar pertvarkymu, pateiksime veiksmingiausius, laiko patikrintus sprendimus konkrečiose darbo pareigų pažeidimų ar įmonių nemokumo situacijose, atstovausime Jus darbo ginčų komisijose, visų instancijų teismuose, valstybės tyrimuose ir patikrinimuose.

Detalus paslaugų sąrašas
Suskleisti sąrašą
 • Darbo teisės auditas, darbo ginčų ir nelaimingų atsitikimų darbe prevencija;
 • Darbo teisės klausimai įmonių įsigijimų ir susijungimų sandoriuose;
 • Darbo sutartys bei kiti individualūs susitarimai (dėl konfidencialumo, nekonkuravimo ir kt.), vidiniai teisės aktai (darbo tvarkos taisyklės, lygių galimybių politika, kasmetinių atostogų tvarka, darbuotojų asmens duomenų taisyklės, saugos ir sveikatos dokumentai ir kt.), darbuotojų darbo apmokėjimo bei skatinimo sistemų kūrimas ir adaptavimas; darbo sutarčių bei papildomų susitarimų sudarymas, vykdymas, keitimas bei nutraukimas;
 • Darbuotojų opcionai;
 • Konsultacijos dėl darbuotojų nesąžiningos konkurencijos, darbo pareigų pažeidimų; padarytos žalos atlyginimo klausimai;
 • Darbuotojų darbo užsienyje, komandiravimo ir apmokestinimo klausimai;
 • Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje, vizos, leidimai dirbti bei gyventi Lietuvoje: konsultacijos ir dokumentų rengimas;
 • Atstovavimas individualiuose ir kolektyviniuose darbo ginčuose, darbo ginčų komisijoje, visų instancijų teismuose ir kituose darbo ginčus nagrinėjančiuose organuose, taip pat valstybės institucijoms atliekant tyrimus ar patikrinimus įmonėse;
 • Darbas per laikinojo įdarbinimo įmones (darbuotojų nuoma), netipinės darbo organizavimo formos: nuotolinis darbas, teledarbas, budėjimai; papildomas darbas ir darbo masto padidinimas;
 • Juridinio asmens vadovo veiklos specifika ir atsakomybė;
 • Darbo ir poilsio laiko organizavimas bei apskaita: įprastas darbo laiko režimas, suminė darbo laiko apskaita, lankstaus darbo organizavimas, individualaus darbo laiko režimo nustatymas;
Suskleisti sąrašą