Privatumo Politika

 

Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) nustatyta kaip advokatų profesinė bendrija „ETB Legal“  (toliau – Bendrija) tvarko Jūsų asmens duomenis, kai Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje adresu www.etblegal.lt (toliau – Svetainė) arba naudojatės/ketinate naudotis bet kuriomis Bendrijos teikiamomis teisinėmis paslaugos, teisine pagalba (toliau – Paslaugos)

Naudodamiesi mūsų Paslaugomis Jūs patvirtinate, kad susipažinote su šia Politika, ją perskaitėte ir sutinkate su visomis šios Politikos nuostatomis.

Bendrija tvarko Jūsų asmens duomenis vadovaudamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, įskaitant, bet neapsiribojant Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016/679) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Bendrija ir jos nariai taip pat vadovaujasi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymu ir jame nustatyta kliento paslapties neatskleidimo principu.

Bendrija įsipareigoja užtikrinti Jūsų, su Jumis susijusių fizinių ar juridinių asmenų informacijos privatumą ir konfidencialumą, laikytis šios Politikos nuostatų bei asmens duomenis tvarkyti tik teisės aktų nustatyta tvarka.

Šioje Politikoje „Jūsų asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoja ar pagrįstai gali būti naudojama siekiant Jus identifikuoti.

Bendrija yra Jūsų asmens duomenų valdytoja.

Bendrija tvarko asmens duomenis susijusius su:

 • visiems mūsų klientams, buvusiems klientams ir potencialiems klientams  kilusiais teisinių paslaugų ir/ar teisinės pagalbos klausimais;
 • naujienlaiškių ir rinkodaros informacijos pateikimu;
 • įdarbinimo procesais;
 • slapukais, kurie naudojami mūsų Svetainėje;
 • visais mūsų teisiniais įsipareigojimais, kuriuos mums nustato BDAR, bet kuris atitinkamas asmens duomenų apsaugos teisės aktas, taip pat bet kokie kiti galimai taikomi įstatymai ir reglamentai;

Bendrija asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

Bendrija asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

Teisinė pagalba ir teisinės paslaugos. Bendrija renka kliento asmens duomenis arba kliento pateiktus kito asmens duomenis ir informaciją, arba teisės aktų nustatyta tvarka renka savarankiškai, kai šie duomenys yra reikalingi teisinei pagalbai ar teisinėms paslaugoms teikti. Asmens duomenų rinkimas yra būtinas siekiant tinkamai teikti teisines paslaugas ir teisinę pagalbą klientams. Bendrija asmens duomenis taip pat tvarko teisėto intereso pagrindu, siekiant teikti teisinę pagalbą ir teisines paslaugas savo klientams ar potencialiems klientams. Bendrija deda visas pastangas, kad būtų užtikrintas asmens duomenų konfidencialumas.

Tiesioginė rinkodara. Bendrija, gavusi Jūsų sutikimą, asmens duomenis naudoja informuojant Jus apie paslaugas, Jūsų veiklos srities teisines aktualijas, taip pat siunčiant sveikinimus įvairiomis progomis. Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudosime iki Jūsų atsisakymo.

Slapukai. Bendrija savo Svetainėje naudoja slapukus, kurie leidžia gauti informaciją apie Svetainės naudojimą, taip pat užtikrina Svetainės techninį funkcionalumą. Naudojami slapukai neleidžia mums identifikuoti Jus kaip asmenį.

Bendrija asmens duomenis tvarko šiais teisėtais pagrindais:

 • gavus Jūsų sutikimą;
 • vykdant sudarytą sutartį;
 • Bendrijai vykdant teisinę prievolę
 • Bendrijos teisėtu interesu užtikrinti tinkama teisinės pagalbos ir teisinių paslaugų kokybę.

Bendrija perduoda Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims

Bendrija, teikdama Jums teisinę pagalbą ar teisines paslaugas, Jūsų įgaliojimu, pavedimu,  sutikimu ar esant kitam teisėtam pagrindui, turi pareigą perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims. Duomenis gali būti perduoti teismams, notarams, antstoliams, valstybės ir savivaldybių įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, teisminių procesų ar kitokių teisinių santykių metu duomenys gali būti perduodami Jūsų oponentams.

Prieigą prie Jūsų asmens duomenų taip pat turi IT paslaugas Bendrijai teikianti bendrovė, Jūsų asmens duomenis taip perduodami pašto paslaugas teikiančioms įmonėms, kai mes siunčiame Jums korespondenciją. 

Jūsų teisės:

 • Teisė susipažinti su asmens duomenimis. Jūs galite prašyti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, kuriuos tvarko Bendrija.
 • Teisė ištaisyti duomenis. Jūs galite prašyti Bendrijos ištaisyti netikslius ar neišsamius Jūsų tvarkomus duomenis.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Jūs galite prašyti, kad Bendrija apribotų Jūsų duomenų tvarkymą.
 • Teisė ištrinti duomenis. Jūs galite prašyti ištrinti savo asmens duomenis, jei jie yra nebereikalingi Bendrijos tvarkymo tikslais arba Jūsų nuomone Bendrija tvarko Jūsų duomenis neteisėtai.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Jūsų prašymu, asmens duomenis susistemintu, paprastai naudojamu, skaitmeniniu formatu gali būti persiųsti kitam duomenų valdytojui.
 • Teisė atšaukti sutikimą. Kai Bendrija Jūsų asmens duomenis tvarko sutikimo pagrindu, Jus turite teisė atšaukti savo sutikimą bet kuriuo momentu.

Bendrijos veiklos ir teisinio reguliavimo specifika lemia tai, kad kai kuriomis aplinkybėmis Bendrijai ir jos advokatams/advokatų padėjėjams įstatymai draudžia atskleisti ar ištrinti tvarkomus duomenis. Teisinis reguliavimas gali nustatyti tam tikrus ribojimus, kuriems esant Jus negalėsite pilnai pasinaudoti savo teisėmis.

Visą Jus dominančią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Bendrijoje, kuri nėra pateikta šioje Politikoje, Jūs galite sužinoti kreipdamiesi šioje Politikoje nurodytais kontaktais.

Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei manote, kad Bendrija netinkamai tvarko Jūsų asmens duomenis. Kontaktinė informacija https://vdai.lrv.lt/

Slapukai

Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje po apsilankymo. Slapukas įsimena Jūsų veiksmus Bendrijos svetainėje ir leidžia patogiai naršyti joje. Slapukai palengvina naršymą Bendrijos svetainėje, o kai kuriais atvejais naršymas be slapukų yra neįmanomas.

Bendrija naudoja šiuos slapukus:

 • Google Analytics duomenų rinkimas;
 • Overlay (Naudojamas tam, kad pagrindinio logotipo tam pačiam vartotojui neužkraudinėtų tą pačią dieną pakartotinai atsidarinėjant svetainę).

Daugiau informacijos apie slapukus ir jų valdymą Jūsų naudojamose naršyklėse:

Kontaktai

Į Bendriją galite kreiptis šiais kontaktais:

Advokatų profesinė bendrija „ETB Legal“, Konstitucijos pr. 9-127, Vilnius

[email protected], +370 656 17900; +370 52788 430