Atsakysime į visus Jūsų klausimus, susijusius su duomenų valdymu, saugumu bei privatumo teisės aktų taikymu.

Turime reikšmingos patirties duomenų ir vartotojų teisių apsaugos srityje – parengsime reikalingus dokumentus dėl asmens duomenų tvarkymo ir perdavimo susitarimų, paruošime atsakymus į informacijos atskleidimo ir prieigos prašymus, atliksime duomenų apsaugos auditą ir rizikos vertinimus.

Nesate tikri dėl informacijos laisvę reglamentuojančių teisės aktų galimo poveikio Jūsų verslo operacijoms? ETB Legal komandos specialistai suras originalų ir šiuolaikišką sprendimą, pritaikytą individualiai Jūsų poreikiams.

Detalus paslaugų sąrašas
Suskleisti sąrašą
  • Interneto svetainių naudojimo taisyklių, privatumo politikų rengimas; įmonių vidinių dokumentų, susijusių su technologijų naudojimu, informacijos ir duomenų apsauga, strategijų rengimas
  • Konsultavimas visais organizacijų atitikties Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR) klausimais, teisinis auditas, kiekvienai organizacijai pritaikyto veiksmų plano rengimas, jo įgyvendinimas
  • Konsultavimas visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų apsauga
  • Asmens duomenų saugumo pažeidimų prevencija
  • Atstovavimas teisminiuose ir neteisminiuose ginčuose duomenų apsaugos srityse
  • Įmonių darbuotojų mokymai
Suskleisti sąrašą