Visose šeimos teisės bylose siekiame eliminuoti dažnai asmeninio pobūdžio ginčuose pasitaikančias neigiamas emocijas, patiriamas ginčo šalims bendraujant tiesiogiai.

Turime patirties santuokos nutraukimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, vaiko išlaikymo, bendravimo tvarkos tarp skyrium gyvenančio tėvo ir nepilnamečio vaiko, tėvystės nustatymo ir nuginčijimo bei kitose bylose. Atstovaujame kliento interesus ne tik teismuose – kartu su klientu dalyvaujame privačios bei privalomos mediacijos sesijose.

Mūsų komandos teisininkai siekia išlyginti dažnai nelygią ginčo šalių padėtį derybose, greitai ir racionaliai išspręsti visus turtinius bei neturtinius ginčo klausimus, bei prisidėti prie sklandaus ir greito skyrybų arba sutaikinimo proceso.

Detalus paslaugų sąrašas
Suskleisti sąrašą
  • Procesinių dokumentų rengimas ir teikimas teismui, atstovavimas teisme santuokos nutraukimo bylose (santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu; vieno sutuoktinio prašymu; dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės)
  • Procesinių dokumentų rengimas ir teikimas teismui, atstovavimas teisme tėvystės nustatymo, tėvystės nuginčijimo bylose
  • Teisinių paslaugų teikimas vaiko išlaikymo klausimais
  • Atstovavimas visų instancijų teismuose
  • Atstovavimas mediacijos sesijose
  • Teisinių konsultacijų teikimas kitais šeimos teisės klausimais
Suskleisti sąrašą