Teikiame teisines konsultacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) kasdienės veiklos klausimais.

Taip pat sutarčių su teritorinėmis ligonių kasomis sudarymo ir vykdymo klausimais, patariame ir atstovaujame asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) ginčuose su pacientais, konsultuojame pacientų teisių užtikrinimo klausimais.

Efektyviai atstovausime Jus įvairiose valstybės, savivaldybių ir ikiteisminėse institucijose.

Detalus paslaugų sąrašas
Suskleisti sąrašą
  • Konsultacijos (licencijavimo, sutarčių su teritorinėmis ligonių kasomis sudarymo ir vykdymo, pacientų teisių užtikrinimo)
  • Asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei pacientų atstovavimas įvairiose valstybės ir savivaldybių institucijos
  • Klientų atstovavimas ikiteisminėse institucijose (Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje prie SAM, Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje ir pan.)
  • Klientų atstovavimas visose teismų instancijose
  • Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms būtinų vidaus tvarkomųjų dokumentų, pacientų informavimo ir jų sutikimų įforminimo dokumentų projektų rengimas
Suskleisti sąrašą